Anonimiteit

Bij a-Buddy kan je chatten met een andere geadopteerde en een vaste buddy aanvragen waarmee je kan chatten en afspreken.
Alle buddy’s zijn gebonden aan beroepsgeheim en zwijgplicht.

Anonimiteit en privacy

Anonimiteit bij het chatten
Als je wil chatten met a-Buddy, dan ben jij diegene die beslist wat je ons vertelt en wat niet. Bij het maken van een afspraak vragen we je naam en e-mailadres. Indien je anoniem wil blijven, kan je daarvoor een valse naam en anoniem e-mailadres gebruiken. Soms kan een buddy vragen hoe oud je bent, maar alleen om jou een antwoord op maat te kunnen geven. De buddy's chatten onder hun eigen naam of een pseudoniem. 

(Geen) anonimiteit bij een vaste buddy
Om gelinkt te worden aan een vaste buddy, vragen we om enkele gegevens in te vullen via dit formulier: naam en voornaam, de vraag waarom je graag een buddy wil, een gsm-nummer en een e-mailadres waarop je bereikbaar bent. De ingevulde formulieren komen terecht bij Margot van Steunpunt Adoptie. Aan de hand van de verkregen informatie zoekt zij een buddy die bij jou past. De eerste twee, naam en info over waarom je een buddy wil, zijn nodig zodat Margot je kan matchen met een buddy, het gsm-nummer en het e-mailadres is om je op de hoogte te brengen van een match (dit is een informatief bericht indien je niet via e-mail bereikbaar bent). Je maakt kenbaar wie je bent en chat dus niet anoniem. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden. 

Vertrouwelijke informatie

Een buddy heeft beroepsgeheim en deelt geen vertrouwelijke informatie met anderen. In sommige situaties kan de buddy toch verdere stappen ondernemen en kan hij zijn zwijgplicht doorbreken. Dit is een deontologische keuze en kan alleen in een noodsituatie of bij dreiging met zelfdoding. In deze situaties zal de buddy een motiverend gesprek voeren met de oproeper en zal hij beroep doen op het team van Steunpunt Adoptie. Wanneer het gevaar acuut en dreigend is en de buddy merkt dat de oproeper zelf geen hulp kan/zal inschakelen, dan kan beslist worden om de hulpdiensten in te schakelen.

Bij de afspraakchat vraagt de buddy aan de oproeper, de geadopteerde, persoonlijke gegevens (naam en adres). Wanneer een geadopteerde gelinkt wordt aan een vaste buddy is het contact niet anoniem. De buddy en geadopteerde hebben elkaar misschien al ontmoet en misschien al enkele keren gechat. Hier kan de buddy de geadopteerde motiveren om zelf de stap te zetten naar de hulpdiensten, of kan de buddy – mits toestemming van de geadopteerde – helpen om dat contact tot stand te brengen.

In deze situaties doorbreekt a-Buddy het beroepsgeheim niet:

  • wanneer een ouder vraagt om informatie door te geven,
  • wanneer een hulpverlener vraagt om informatie door te geven,
  • wanneer de geadopteerde zelf vraagt om informatie door te geven aan derden.

Indien er ernstige vermoedens zijn dat iemand (in de toekomst) in gevaar is, kunnen we daarvan melding maken aan de bevoegde autoriteiten.

Welke gegevens heeft a-Buddy?

Wanneer je chat met a-Buddy
We hebben alleen de gegevens die jij ons zelf geeft. Jij beslist wat je vertelt en wat niet. Dat kunnen je naam, woonplaats, leeftijd, geslacht, e-mailadres… zijn. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden. Daarnaast hebben we ook de inhoud van je chatgesprek ter beschikking. Dat gebruiken we om toekomstige buddy’s op te leiden en om onderzoek te voeren. Indien persoonlijke gegevens gedeeld worden in de chat, zoals een naam, het herkomstland, de leeftijd enzovoort, worden die uiteraard aangepast of onzichtbaar gemaakt.  

Tenslotte hebben we achterliggend jouw contactgegevens (IP-adres). Deze gegevens maken we onherkenbaar (‘anonimiseren’ we) én ze zijn altijd onzichtbaar voor de buddy's. 

Wanneer je gelinkt wordt aan een vaste buddy
Nadat Margot jouw gegevens via het aanvraagformulier heeft ontvangen, dan worden die opgeslagen in de database van de website. Daarnaast hebben we ook de inhoud van je chatgesprek ter beschikking. Ook hier gebruiken we deze om toekomstige buddy’s op te leiden en om onderzoek te voeren. Indien persoonlijke gegevens gedeeld worden, zoals een naam, het herkomstland, de leeftijd enzovoort, worden die uiteraard aangepast of onzichtbaar gemaakt.  

Waar worden mijn gegevens bewaard en wie kan ze inkijken?

Wanneer je chat met a-Buddy
Alle communicatie verloopt via Sittool (onlinehulpverleningstool) en alle gespreksgegevens worden opgeslagen op de server in Amsterdam (Nederland). Deze gesprekken blijven gedurende drie jaar bewaard, tenzij jij of de buddy vraagt het gesprek te verwijderen.

Niemand kijkt de conversaties in zonder reden. Het blijft het gesprek van jou en de buddy. Indien er een klacht of bezorgdheid geuit wordt over een bepaald chatgesprek, door jou of de buddy, kan Inge of Margot van Steunpunt Adoptie de conversatie inkijken. We kunnen chatgesprekken gebruiken om toekomstige buddy’s op te leiden en om onderzoek te voeren. Indien persoonlijke gegevens gedeeld worden, zoals een naam, het herkomstland, de leeftijd enzovoort, worden die uiteraard aangepast of onzichtbaar gemaakt.  

Wanneer je gelinkt wordt aan een vaste buddy
Tot oktober 2019 gelinkt aan vaste buddy 
Je chat via een chattool ontwikkeld door de webhost en alle gegevens worden opgeslagen op de server van de website in België. Deze gesprekken blijven gedurende drie jaar bewaard, tenzij jij of de buddy vraagt het gesprek te verwijderen. Jij en je buddy, de eigenaars van het gesprek, kunnen de gesprekken inkijken op elk gewenst moment. 

Of indien je vanaf oktober 2019 gematcht werd aan je vaste buddy, of je buddy koos ervoor via Sittool te chatten: 
Je chat via Sittool (onlinehulpverleningstool) en alle gespreksgegevens worden opgeslagen op de server in Amsterdam (Nederland). Deze gesprekken blijven gedurende drie jaar bewaard, tenzij jij of de buddy vraagt het gesprek te verwijderen.
Niemand kijkt de conversaties in zonder reden. Het blijft het gesprek van jou en de buddy. Indien er een klacht of bezorgdheid geuit wordt over een bepaald chatgesprek, door jou of de buddy, kan Inge of Margot van Steunpunt Adoptie de conversatie inkijken. We kunnen chatgesprekken gebruiken om toekomstige buddy’s op te leiden en om onderzoek te voeren. Indien persoonlijke gegevens gedeeld worden, zoals een naam, het herkomstland, de leeftijd enzovoort, worden die uiteraard aangepast of onzichtbaar gemaakt.

Wat doen we met jouw gegevens?

Opleiding
We gebruiken delen van gesprekken om toekomstige buddy’s op te leiden. Hiervoor worden alle gegevens geanonimiseerd.

Onderzoek
De buddy maakt van elk gesprek een geanonimiseerd en kort verslag. Alle persoonsgegevens (naam, nickname, mailadres, woonplaats…) worden hier anoniem gemaakt. Wanneer we jouw geslacht en/of leeftijd kennen, noteren we dat ook in het verslag. We gebruiken deze gegevens om een rapport te maken en de buitenwereld te laten horen wat geadopteerden bezig houdt. 

We willen ook inhoudelijk verder onderzoeken rond welke thema’s geadopteerden vragen hebben. We werken hiervoor eventueel samen met universiteiten en hogescholen en zullen hiervoor volledig anoniem gemaakte verslagen van de chat gebruiken. Onderzoekers moeten steeds het vertrouwelijkheidsengagement met a-Buddy van Steunpunt Adoptie ondertekenen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om jou nog beter te kunnen helpen rond deze thema’s én om de buitenwereld te laten weten waar geadopteerden mee aan de slag willen. 

Kwaliteit en tevredenheid
We willen voor jou een luisterende oor zijn. Daarom kijken we ook zelf naar de gespreksverslagen om te zien of we het beter kunnen doen. We gebruiken de verslagen voor de opleiding van nieuwe buddy’s. Daarnaast gebruiken we ook de reacties op de tevredenheidsmeting om jou beter te kunnen ondersteunen en voor onszelf om te zien wat we goed en minder goed aanpakken. 

Fout gebruik van de chat
Het gebeurt soms dat de chat niet juist gebruikt wordt. Chatters houden op die manier de agenda van buddy's bezet voor andere geadopteerden. In deze gevallen gebruiken we de contactgegevens om onze buddy’s in te lichten en te ervoor zorgen dat deze oproepers de tijd van andere geadopteerden niet te veel inpalmen.

Cookies

a-Buddy maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes code die door de website geïnstalleerd worden op je computer of je mobiel toestel. Cookies laten ons toe om de website beter te laten werken.
Op de site zijn twee soorten cookies aanwezig:

  • indien vaste buddy aangevraagd voor oktober 2019 
    We plaatsen een cookie waarmee we het mogelijk maken dat je kan inloggen. Dit zorgt ervoor dat je op de website gebruik kan maken van een eigen profielpagina en dat we je berichten en reacties aan je account kunnen koppelen.
  • We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van a-Buddy beter te kunnen opvolgen en de site te optimaliseren. We doen dit zonder IP-adressen te loggen of op te slaan en beschikken dus enkel over geanonimiseerde data.

a-Buddy is een project van Steunpunt Adoptie vzw. Verdere informatie en afspraken rond privacy kan je hier vinden.