Wat is a-Buddy?

Veel geadopteerden willen graag praten met iemand die ook geadopteerd is. En heel wat volwassen geadopteerden willen iets betekenen voor andere geadopteerden. Dat vertaalt zich in a-Buddy.

Geadopteerden helpen geadopteerden

Via a-Buddy willen we gericht onlinehulp bieden, op maat van de doelgroep. We leiden volwassen geadopteerden op tot buddy’s om aan anderen steun te kunnen bieden.

a-Buddy is drempelverlagend en schept vertrouwen. De buddy wéét wat adoptie is. Waar de hulpverlener vooral begrip kan opbrengen, weet een buddy uit ervaring wat je meemaakt. Hij begrijpt je ten volle. Deze nood om begrepen te worden zien we in veel hulpvragen terugkomen.

Een gesprek via a-Buddy verloopt in de eerste plaats online. Via deze website kan je eenvoudig en veilig contact opnemen met een buddy, met vermelding van je naam of anoniem. De buddy’s vangen de vragen op en gaan aan de slag. Het contact gebeurt via een-op-eengesprekken door middel van chat. Indien gewenst kan er ook face-to-facecontact gelegd worden.

Wat is de missie?

We bieden geadopteerden de kans om via deze website contact te leggen met andere geadopteerden en vrijuit te kunnen praten over alles wat hen bezighoudt. Dat kan anoniem gebeuren, maar geadopteerden kunnen ook gekoppeld worden aan een vaste buddy. We garanderen veilig en laagdrempelig contact, waarbij praten en luisteren centraal staan.

Wat is de visie?

De buddy’s zijn de drijvende kracht in dit verhaal. Zij weten wat het is om geadopteerd te zijn. Op die manier kunnen geadopteerden op de website terecht om zich begrepen en gesteund te voelen. Soms heb je liever geen gesprek met een expert, maar kan het wel deugd doen je verhaal kwijt te kunnen van mens tot mens. Om de dienstverlening laagdrempelig te houden, is toegang tot de chat gratis.

Wat doet Steunpunt Adoptie?

De rol van Steunpunt Adoptie bestaat erin de buddy’s op te leiden en te ondersteunen. Buddy's krijgen een opleiding en worden gecoacht en ondersteund enerzijds door elkaar en door een nazorgmedewerker. Daarnaast voorzien we vier intervisies per jaar. Het contact tussen de buddy's en het nazorgteam verloopt online en face-to-face tijdens ontmoetingen, na intervisies en verdere ondersteuningsmomenten.

Voor de uitwerking van a-Buddy krijgen we in 2018 steun van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en onze partners Associatie Geadopteerden Vlaanderen (AGV) en het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).

Vragen? Neem hier contact op met Margot van Steunpunt Adoptie.