Veelgestelde vragen

Waar worden mijn gegevens bewaard en wie kan ze inkijken?

Waar worden mijn gegevens bewaard? 
Wanneer je chat met je vaste buddy, dan chat je via een chattool ontwikkeld door de webhost en worden alle gegevens opgeslagen op de server van de website in België. 

Indien je vanaf oktober 2019 gematcht werd aan je vaste buddy, of je buddy koos ervoor via Sittool te chatten worden alle gespreksgegevens opgeslagen op de server in Amsterdam (Nederland). Deze gesprekken blijven gedurende drie jaar bewaard, tenzij jij of de buddy vraagt het gesprek te verwijderen.

Niemand kijkt de conversaties in zonder reden. Het blijft het gesprek van jou en de buddy. Indien er een klacht of bezorgdheid geuit wordt over een bepaald chatgesprek, door jou of de buddy, kan Inge of Margot van Steunpunt Adoptie de conversatie inkijken. We kunnen chatgesprekken gebruiken om toekomstige buddy’s op te leiden. Indien persoonlijke gegevens gedeeld worden, zoals een naam, het herkomstland, de leeftijd enzovoort, worden die uiteraard aangepast of onzichtbaar gemaakt.

Wie kan mijn gegevens inkijken?
Jij en je buddy, de eigenaars van het gesprek, kunnen de gesprekken inkijken op elk gewenst moment. Margot en Inge kunnen je gesprekken ook inkijken, maar dat gebeurt niet zonder reden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gesprekken blijven gedurende drie jaar bewaard, tenzij jij of je buddy vraagt het gesprek te verwijderen.

Wie kan ze verwijderen?
Jij kan vragen om het gesprek te verwijderen, net als de buddy. Jullie zijn eigenaar van het gesprek.