5 jaar a-Buddy

a-Buddy vierde op zondag 27 augustus haar vijfjarig bestaan!

Vanaf 14u arriveerden de buddy’s en hun partners in het atrium in de Zebrastraat te Gent. Ze ontmoetten elkaar, klonken op de verjaardag en luisterden naar een dankwoord van Margot en Inge. Vanaf 15u druppelden de sympathisanten binnen en vertelden buddy’s Lydia, Tomas en Binita wat het voor hen betekent om buddy te zijn. Op het verjaardagsfeest stond ontmoeting centraal. Dj Mo Missawi zorgde voor extra gezelligheid.

Dankjewel buddy’s, jullie zijn geweldig!

Geadopteerden kunnen twijfels en vragen hebben, ook diegene die in een warm nest terecht zijn gekomen. Daarom startte Steunpunt Adoptie vijf jaar geleden a-Buddy op: een platform waarop geadopteerden kunnen chatten met lotgenoten en waar je ook een eigen buddy kan krijgen.

24 buddy’s, allen volwassen geadopteerden die van Steunpunt Adoptie een opleiding en ondersteuning krijgen, nemen de rol als luisterend oor op. Wat begon met één-op-één contact tussen geadopteerden, is verder geëvolueerd tot een bloeiende werking waarin niet enkel individuen met elkaar in contact komen, maar ook evenementen georganiseerd worden.

“a-Buddy is er voor en met geadopteerden. Mijn laatste terugreis naar Nepal en de ontmoeting met mijn familie bracht emotioneel veel teweeg. Het deed deugd om daarover met andere geadopteerden te praten. Zij begrijpen direct waarover je het hebt, zelfs als je maar een half woord gebruikt. Daarom vind ik het fijn dat ik nu zelf kan luisteren en ondersteunen.” (buddy Binita)


Deze vijfde verjaardag van a-Buddy vierden we met buddy’s en sympathisanten op zondag 27 augustus ’23 in de Zebrastraat in Gent. Op die dag wilden we niet alleen de buddy’s bedanken, maar ook benadrukken waarom lotgenotencontact zo belangrijk is.

“Mijn verhaal is niet spectaculair. Ik ben een binnenlandse geadopteerde. Ik heb geen kleurtje, zoals geadopteerden uit het buitenland. Dat maakte dat andere mensen vaak niet goed begrepen waarom ik ermee worstelde. “Wees blij”, zeiden ze. “Wees dankbaar.” En: “Ge moet daar niet over klagen.” Toch ben ik geadopteerd en is dat een ervaring waar ik helemaal doorheen ben moeten gaan.’ (buddy Anthony)

“Ons project is in deze korte periode verder gegroeid dan onze aanvankelijke aspiraties. Dat is voor mij een duidelijk bewijs dat dit lotgenotencontact nauw aansluit bij de noden van de geadopteerden,” zegt Inge Demol, directeur van Steunpunt Adoptie. “Het is mooi om te zien hoe deze diverse groep buddy’s zich engageert om een luisterend oor te bieden voor andere geadopteerden en zich inzet om activiteiten te organiseren. Zij hebben vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het project en hebben hun inzichten ingebracht om een platform te creëren dat echt aanslaat. Ook van de oproepers – dat zijn de geadopteerden die contact opnemen met a-Buddy – horen we hoe steunend het kan zijn wanneer iemand je (h)erkent.”

“Voor mij was het geen gemakkelijke stap om hulp in te roepen van a-Buddy. Ik was al heel lang aan het twijfelen om deel te nemen aan het buddyproject, maar kon me niet voorstellen dat iemand zou kunnen begrijpen wat ik voelde. Mijn hele leven heb ik een soort eenzaamheid gevoeld die ik heel moeilijk kon uitleggen aan anderen. Met mijn buddy An Sheela klikte het meteen. Het was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg dat ik iemand mij écht begreep.” (oproeper Menoka)

Terwijl a-Buddy blijft evolueren, blijft het project toegewijd aan haar belangrijkste missie: het creëren van een ruimte waar geadopteerden met elkaar in contact kunnen komen, met elkaar kunnen delen en zich kunnen ontplooien. We merken dat het lotgenotencontact van a-Buddy van grote betekenis is voor heel wat geadopteerden, daarnaast wil a-Buddy in de toekomst nóg meer betekenen op vlak van nazorg, sensibilisering en beleid.