Platform voor en door geadopteerden

 

Bron: Gezinsbond

Geadopteerden die graag eens willen praten met iemand die ook geadopteerd is, kunnen daarvoor terecht bij het online platform a-Buddy. Het Steunpunt Adoptie leidt buddy's op om het platform te bemannen. Wie met vragen zit of gewoon zijn verhaal kwijt wil bij iemand die weet wat het is om geadopteerd te zijn, kan contact opnemen, ook anoniem. Het gesprek verloopt online, maar wie dat wil kan ook een face-to-facecontact vragen. Meer info: Deze chat is gratis toegankelijk van maandag tot en met donderdag (20-22u) via www.a-buddy.be