Veelgestelde vragen

Wat is de taak van Steunpunt Adoptie binnen dit project?

1. Ondersteuning

De buddy wordt op verschillende manieren ondersteund door Steunpunt Adoptie. Het contact met Steunpunt verloopt zowel online (via e-mail) als face-to-face.

Coaching 
De coaching van de buddy's gebeurt door de coördinator van a-Buddy. Ze kunnen bij hun coach terecht met vragen, onduidelijkheden, moeilijkheden enzovoort. Ook wordt jaarlijks een F2F-gesprek gepland tussen buddy en coach, waarin nagegaan wordt hoe het met de buddy gaat. Daarnaast worden buddy’s regelmatig telefonisch of online gecontacteerd. 

Intervisie
Tijdens de intervisies wordt ingegaan op de ondersteuning en begeleiding van de buddy’s. Samen kan bv. nagedacht worden over moeilijke gesprekken/contacten.

Vorming 
De buddy’s krijgen voorafgaand aan hun engagement een vorming van drie dagen. Op de eerste twee (drie) dagen, in 2018 (2019) een kennismakingsweekend, staan volgende thema’s centraal: teambuilding, stilstaan bij jezelf & jouw rol, weerbaarheid, gesprekstechnieken, feedback geven. De derde opleidingsdag legt de nadruk op online hulpverlening, online communicatie en gesprekstechnieken. Er worden extra vormingsmomenten voorzien wanneer er nood aan is, zoals bv. een vorming over DNA en roots in 2019.
 

2. Facilitatie

Dit project wordt het eerste jaar gefinancierd a.d.h.v. de als geselecteerd project gekregen incentives. Toekomstgericht neemt Steunpunt Adoptie de buddywerking in het takenpakket op, waardoor het project d.m.v. eigen middelen bekostigd wordt. 

3. Moderatie 

a-Buddy is er door en voor geadopteerden. De vrijwilligers zijn de dragende kracht. Steunpunt Adoptie treedt op als facilitator & moderator. Aanspreekpunt van a-Buddy is Margot.