Veelgestelde vragen

Wat zijn de spelregels van de chat?

  • Bij a-Buddy kan je terecht met vragen, of voor een luisterend oor. Je kan praten met een andere geadopteerde over allerlei zaken, maar het is niet de taak van de buddy’s om als hulpverlener aan het werk te gaan. a-Buddy kan een eerste opvang bieden, maar indien verdere, professionele, ondersteuning nodig blijkt, treedt a-Buddy op als gps-functie & verwijst de buddy de oproeper door naar adoptiealerte hulpverlening.
  • a-Buddy is geen noodlijn. In noodsituaties is het beter om een arts of de hulpdiensten (112) te contacteren. Buddy’s zijn geen professionele hulpverleners, maar vrijwilligers die een korte opleiding gekregen hebben.
  • a-Buddy behoudt zich het recht om chatgesprekken te gebruiken voor de supervisies van de buddy’s. Dit betreft delen van de gesprekken, waarbij alle persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd wordt.
  • Bij misbruik van de chatservice houdt a-Buddy zich het recht voor om het chatgesprek stop te zetten.

Meer over de anonimiteit en het beroepsgeheim vind je onderaan de pagina bij 'anonimiteit'.